ครูอ๋องบล๊อก สื่อกลางการเรียนรู้

เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทต่อการเรียนการสอนปัจจุบัน ซึ่งเทคโนโลยีก็ได้พัฒนาเป็นไปอย่างรวดเร็วจนบางครั้ง การเรียนการสอนก็มุ่งแต่พัฒนาความสวยหรูของสื่อการสอนโดยลืมถึงประสิทธิภาพที่เข้าถึงการเรียนรู้กับเด็กแต่ละกลุ่ม แต่ละชั้น แต่ละค่านิยม แต่ละสังคม เพราะบางทีสื่อการเรียนรู้ก็อาจจะไม่ต้องสวยหรูถูกต้องตามหลักก็สามารถสร้างความเข้าใจให้กับผู้เรียนได้

ผลงานนักเรียน

ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2554

ธรรมนำชีวิต

การสร้างคุณธรรมให้เกิดแก่ผู้เรียน ย่อมเป็นผลให้เกิดพลังแห่งความดีเพื่อสร้างสังคม และประเทศที่เป็นสุข

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

10 นิสัยทำร้ายสมอง

พอดีไปเจอข้อมูล เรื่อง 10 นิสัยทำร้ายสมอง เลยนำมาฝากให้นักเรียนและผู้ที่สนใจลองปฏิบัติดูครับ เพื่อช่วยดูแลสมองของเรา
1. ไม่ทานอาหารเช้า หลายคนคิดถูกว่าไม่ทานอาหารเช้าเพราะรีบเร่งทำงานอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำได้ แต่นี้จะเป็นสาเหตุให้สารอาหารไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ ทำให้สมองเสื่อมได้อีกนะ 10 Other Misconceptions With Food
       
       2. กินอาหารมากเกินไป ก็ไม่ดีจะทำให้หลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัว เป็นสาเหตุให้เกิดโรคความจำสั้น ผมก็กำลังเป็นอยู่ฮ่าๆ
       
       3. การสูบบุหรี่ ไม่เคยสูบแต่ขอเตือนผู้สูบบุหรี่จัดมากๆ บุหรี่ทำให้เกิดโรคมะเร็งแ่ละเป็นสาเหตุให้เป็นโรคสมองฝ่อและเป็นสาเหตุของโรคอัลไซเมอร์
       
       4. ทานของหวานมากเกินไป จะไปขัดขวางการดูดกลืนโปรตีนและสารอาหารที่เป็นประโยชน์ เป็นสาเหตุของการขาดสารอาหารและขัดขวางการพัฒนาสมอง
       
       5. มลภาวะ สมองเป็นส่วนที่ใช้พลังงานมากที่สุดในร่างกายการสูดเอาอากาศที่เป็นมลภาวะ เข้าไปจะทำให้ออกซิเจนในสมองมีน้อยส่งผลให้ประสิทธิภาพของสมองลดลง
       
       6. การอดนอน เป็นเวลานานจะทำให้เซลล์สมองตายได้ ส่วนการนอนหลับจะทำให้สมองได้พักผ่อนก็คงรู้ๆกันแค่มาย้ำให้เพื่อนได้ตระหนักกัน
       
       7. นอนคลุมโปง ใครที่กำลังทำแบบนี้คิดใหม่ก็ดีนะ เพราะนอนคลุมโป่งจะเป็นการเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์ให้มากขึ้นและลดออกซิเจนให้น้อยลงส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของสมอง
       
       8. ใช้สมองในขณะที่ไม่สบาย การทำงานหรือเรียนขณะที่กำลังป่วย จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของสมองลดลงเหมือนกับการทำร้ายสมองไปในตัว
       
       9. ขาดการใช้ความคิด การคิดเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการฝึกสมองการขาดการใช้ความคิดจะทำให้สมองฝ่อ
       
       10. เป็นคนไม่ค่อยพูด ทักษะทางการพูดจะเป็นตัวแสดงถึงประสิทธิภาพของสมอง อันนี้ผมเลยเป็นคนช่างพูด (น้อย) เดี๊ยวจะไปลองหัดพูดกับต้นไม้ละกันนะ
       
       สิ่งที่กล่าวมาทั้ง 10 ข้อของเช้าวันนี้ ผมได้มาจากการท่องอินเทอร์เน็ตล่วนๆ อาจจะเป็นข้อคิดที่หลายๆท่านได้เผยแพร่แล้ว แต่ถึงยังไงสุขภาพก็ถือเป็นเรื่องจำเป็นที่ไม่ควรมองข้ามเพื่อการใช้ชีวิตที่มีความสุข

ข้อมูลจาก

http://www.kruthai.info/view.php?article_id=6560
www.kroobannok.com

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

การสร้างบทเรียนOnlineด้วยโปรแกรม Adobe Captivate 5.5 ตอนที่ 3

9. การใช้ Effect
Captivate สามารถมี Effects ที่น่าสนใจจำนวนมาก ตั้งแต่การใช้ Transition ของ Slide เพื่อ
กำหนดลักษณะการเข้า-ออกของ Slide การกำหนด Effects ให้กับวัตถุต่าง ๆ บน Slide เช่น ภาพ ข้อความปุ่ม การใช้ภาพเคลื่อนไหวจากไฟล์ swf หรือ Gif animation ตลอดจนการใช้ Text Animation ต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม การใช้ Effects ต้องคำนึงถึงความเหมาะสม เพื่อให้สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ใช้ การใช้Effects มากเกินไปอาจจะทาให้ผู้ใช้ไม่สนใจเนื้อหาที่นำเสนอได้


9.1. Slide Transition
·       คลิกที่แผ่น Slide
·       ที่แถบ PROPERTIES > GENERALเลือก Transition
ที่ต้องการ
    9.2. การใช้ Effects กับวัตถุต่าง ๆ บนหน้าจอวัตถุต่าง ๆ เช่น ภาพ ปุ่ม ข้อความ สามารถใช้ Effectsทำให้ดึงดูดความสนใจได้ ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
·       คลิกที่วัตถุที่ต้องการใส่ Effects
·       ถ้าที่แถบ Timeline ไม่มีแถบ Effects ให้ไปที่ Window > Effects
·       ที่แถบ Effects บน Timeline คลิกปุ่ม Add Effect () เพื่อกำหนด Fx ให้กับวัตถุนั้น

·       เลือก Effects จากรายการที่เห็น เช่น พื้นฐาน การเข้า-ออกของวัตถุ เป็นต้น Effect แต่ละตัวจะมี
รายการย่อย ๆ อีกหลายรายการให้เลือก
9.3. การใช้ภาพเคลื่อนไหวจากไฟล์ Animation เช่น swf หรือ Gif animation
สามารถนำเข้าผ่านทางเมนู Insert > Animation… ซึ่งโปรแกรม Captivate 5 ได้เตรียมไฟล์ swf ไว้
จำนวนมากให้เลือกใช้ โดยเก็บไว้ที่ ห้องโปรแกรม Captivate 5/Gallery/SWF Animation
9.4. การใช้ Text Animation
·       ไปที่ Insert Text Animation หรือ คลิกที่เครื่องมือ Insert Text Animation
·       พิมพ์ข้อความ ปรับขนาดและตัวอักษร และถ้าต้องการให้เล่น วน ในคลิกหน้า Loop แล้วคลิก OK
·        ปรับรูปแบบของ Animation จากในแถบ PROPERTIES >GENERAL > Effect ซึ่งจะมี Effects ให้เลือกจำนวนมาก ถ้าไม่พบ Effect แสดงว่า ข้อความที่พิมพ์เข้ามาไม่ถูกเลือก ให้คลิกเลือกข้อความนั้นก่อน
        


10. การเพิ่มปุ่ม
ปุ่มทำหน้าที่บังคับการควบคุมหน้าจอ (Navigation) ของโปรแกรม โดยการใส่คำสั่ง ที่ปุ่มให้ไปยัง
Slide ใด ๆ หรือให้กระทำการใด ๆ ตามคำสั่ง
10.1. ไปที่ Insert > Standard Objects > Button หรือคลิกที่ปุ่ม Insert Button บนแถบเครื่องมือ จะเกิดปุ่มที่บริเวณกลาง Document Window ซงึ่ สามารถลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการ และปรับค่าใน Properties ตามต้องการ
     10.2. แถบ Properties ของ ปุ่ม
·     Item Name ชื่อปุ่ม ให้กำหนดเป็นภาษาอังกฤษ
·     GENERAL สามารถเลือกประเภทของปุ่มและกำหนดข้อความบนปุ่มได้ -ปุ่มมี 3 ประเภท ได้แก่
1) Text Button เป็นปุ่มที่มีข้อความทับอยู่บนปุ่มสามารถเปลี่ยนข้อความได้จากช่อง Caption และควรใช้ภาษาไทย
2) Transparent เป็นปุ่มโปร่งใส มองไม่เห็น แต่สามารถคลิกได้ มีคุณสมบัติของปุ่ม ทุกประการใช้สำหรับนำไปครอบข้อความหรือภาพที่ต้องการให้คลิกปุ่ม Transparent จะมีคุณสมบัติด้าน FILL&STROKE เพิ่ม ให้กำหนดค่า alpha ของ Fill เท่ากับ 0 และถ้าไม่ต้องการเส้นขอบ ให้กำหนดค่า Stroke เป็น 0
เช่นเดียวกัน ดังภาพ3) Image Button เป็นปุ่มที่ใช้ภาพ Captivate 5 มีปุ่มจำนวนมากเตรียมไว้ให้ในห้องของโปรแกรม /Gallery/Buttons/ แต่ส่วนใหญ่จะมีข้อความเป็นภาษาอังกฤษ ถ้าต้องการสร้างเองสามารถทำได้ โดยใช้โปรแกรมกราฟิก เช่น Gimp หรือ Photoshop โดยให้สร้างปุ่ม 3ปุ่ม คือปุ่ม สถานะปกติ (up) ขณะเมาส์ลากผ่าน (over) และขณะกดเมาส์ (down) ประการสาคัญคือ ต้องใช้ชื่อปุ่มชื่อเดียวกัน แต่ต่อท้ายด้วย _up, _over และ _down เช่น ถ้าปุ่มนี้คลิกแล้ว ให้ทำต่อไป อาจใช้ชื่อว่า next_up, next_over และ next_down เป็นต้นนำปุ่มทั้ง 3 ไปไว้ในห้องเดียวกัน เมื่อจะนำเข้า ให้กำหนดประเภทของปุ่มเป็น Image Button และ Browse หาภาพปุ่มที่สร้างไว้ โดยเลือกปุ่มที่มีสถานะปกติ โปรแกรมจะทราบว่าเป็นปุ่มทั้งหมดเป็นชุดเดียวกัน และจะนำไปใช้โดยอัตโนมัติทั้งสามปุ่ม
·       CHARACTER เป็นการกำหนดเกี่ยวกับตัวอักษรที่อยู่บนปุ่ม สำหรับปุ่มประเภท Text Button
·       ACTION เป็นคำสั่งที่โปรแกรมมีไว้ให้เลือก คำสั่งที่สำคัญ มีดังนี้
- Continue ให้ทำต่อไป หัวอ่านจะวิ่งต่อจากตำแหน่งปัจจุบัน ถ้ามีวัตถุใดใน slide นั้น ๆ ที่อยู่ต่อจากปุ่มนี้ไป จะแสดงให้เห็นก่อน และถ้าไม่มีปุ่มใด ๆ อีก โปรแกรมจะเปิด slide ถัดไป
- Go to the previous slide ให้กลับไปยัง Slide ที่เพิ่งผ่านมา
- Go to the next slide ให้ไปยัง Slide ต่อไปทันที ถ้ามีวัตถุใดต่อจากปุ่มนี้ในหน้า Slide นี้ จะไม่แสดงให้เห็น เพราะโปรแกรมจะข้ามไปยัง Slide ต่อไป ทันที
- Go to the slide last visited สั่งให้กลับไปยัง Slide ที่เพิ่งผ่านมา ในกรณีที่ถูกสั่งให้กระโดดมาจาก Slide อื่นที่ไม่ใช่ Slide ที่ติดกัน โปรแกรมจะกลับไปยัง Slide นั้น
- Jump to slide ให้กระโดดไปยัง Slide ใด ๆ ในโปรแกรมนี้
- Open URL or file ให้เปิดหน้าเว็บอื่น หรือเปิดไฟล์อื่น
- Open another projectให้เปิดไฟล์ของ Captivate 5 ในกรณีนี้ ใช้สำหรับการลิงค์ไฟล์ จากไฟล์หนึ่งไปอีกไฟล์หนึ่ง หรือใช้สำหรับทาเมนู เพื่อลิงค์ไปและกลับระหว่างไฟล์ได
·       OPTIONS ใช้สำหรับเปลี่ยน Cursor เป็นรูปมือเมื่อเมาส์ลากผ่าน หรือให้มีข้อความเพิ่มเติม
·       TIMING สำหรับตั้งค่าเวลาทั้งหมดที่ปุ่มนี้จะแสดงบนหน้าจอ และเวลาก่อนที่ปุ่มจะหยุดหัวอ่านไม่ให้วิ่งต่อไป ตลอดจนเวลาหลังจากเมื่อกดปุ่มนี้ไปแล้ว ถ้าสังเกตบน Timeline ของปุ่มจะเห็นมีเส้นขนานแนวตั้ง ซึ่งแสดงเวลา ณ ตำแหน่งที่ปุ่มนี้จะทาหน้าที่หยุดหัวอ่าน ตำแหน่งนี้ สามารถใช้เมาส์ลากเปลี่ยนแปลงได้
·       REPORTING ในกรณีที่เป็นการถามตอบ จะให้นาผลการตอบไปรวมกับข้อสอบหรือไม่ ถ้านำไปรวม จะให้ค่าคะแนนของการตอบครั้งนี้กี่คะแนน
·       AUDIO สำหรับเพิ่มเสียงให้แก่ปุ่ม

·       POSITION & SIZE สำหรับกำหนดตำแหน่งและขนาดของปุ่ม

การสร้างบทเรียนOnlineด้วยโปรแกรม Adobe Captivate 5.5 ตอนที่ 2

เริ่มต้นใช้งาน Adobe  Captivate 5.5
1. การเพิ่ม Slide
1.1. การเพิ่ม Slide เปล่า ให้ไปที่เมนู Insert > Blank Slide โปรแกรมจะสร้าง Slide เปล่าให้ โดย ไม่มีวัตถุใด ๆ และจะใช้พื้นหลังของโปรแกรม โดยปกติ (ค่า Default ) จะเป็นสีขาว
1.2. การเพิ่ม Slide เปล่า และมีแม่แบบพื้นหลัง ให้ไปที่ Insert > New Slide โปรแกรม จะสร้าง Slide ใหม่ และนำพื้นหลังของแม่แบบที่กำหนดมาใช้ด้วย ทำให้กลมกลืนกับ Slide ก่อนหน้านี้

2 .การลบ slide
          2.1 คลิกที่ slide ที่ต้องการลบแล้วกดปุ่ม Delete

          2.2 คลิกที่ slide ที่ต้องการลบแล้วคลิกขวา เลือกคำสั่ง Delete แล้วกดปุ่ม OK

3. การวาดรูปทรงและการจัดการวาดรูปทรงต่าง ๆ เช่น สี่เหลี่ยม วงกลม รูปหลายเหลี่ยม   ให้ใช้Line Tool โดยคลิกที่สามเหลี่ยมด้านล่างขวา จะเห็นมีตัวเลือก ให้ตามต้องการ รูปทรงต่าง ๆ สามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมได้จากแถบ Properties
3.1. กำหนดหัวลูกศรให้เส้นตรง โดยวาดเส้นตรง แล้วเลือก
 FILL & STROKE > Start หรือ End
3.2. คลิกที่ปลายเส้นตรง กด Shift และเลื่อนเมาส์ จะสามารถเอียงเส้น ตามองศา ได้ ครั้งละ 45 องศา
3.3. ขณะวาดรูปสี่เหลี่ยมหรือวงกลม ถ้ากด Shift ค้างไว้ จะได้รูปสมมาตร
3.4. ต้องการวาดภาพซ้า ๆ ให้กด Ctrl ค้างไว้ขณะเลือก
3.5. รูปทรง สามารถบรรจุข้อความได้ โดยดับเบิ้ลคลิกภายในรูปทรง แล้วพิมพ์ข้อความ
3.6. การจัดเรียงรูปทรงต่าง ๆ ให้คลิกที่รูปทรง และคลิกขวา และเลือก Align

4. การเพิ่มข้อความ
4.1. ให้ไปที่ Insert > Standard Objects > Text Caption หรือคลิกที่ปุ่ม Insert Text Caption บนแถบเครื่องมือ จะปรากฏแถบสำหรับพิมพ์ข้อความ ให้พิมพ์ข้อความที่ต้องการแล้วปรับค่า ต่าง ๆ ในแถบProperties
4.2. การกำหนดค่าใน Properties ของข้อความ มีดังนี้


  •    Item Name ชื่อของข้อความ ให้ใช้ภาษาอังกฤษเสมอ
  •  GENERAL สามารถเปลี่ยนลัษณะของแถบ เช่นสีพื้น รูปร่าง เป็นต้น ถ้าไม่ต้องการให้มีพื้น ให้คลิกสามเหลี่ยม และเลือก Transparent
  •  CHARACTER สำหรับกำหนดค่าต่าง ๆ ของ Fonts เช่นขนาด สี และรูปแบบอักษร
  •    FORMAT สำหรับกำหนดให้จัดชิดซ้าย-ขวาเป็นต้น

·        
  • TIMING สำหรับกำหนดระยะเวลาที่จะให้แสดง และระยะเวลาที่จะให้ปรากฏหลังจากที่ Slide ปรากฏ เช่น จากภาพด้านล่าง เป็นการกำหนดให้ Slide มีความยาว 3 วินาที และจะเริ่มแสดงให้เห็น เมื่อเปิด Slideเข้ามาแล้ว 2 วินาที ดังนั้น Slide นี้ จะมีความยาวทั้งหมด 5 วินาที เมื่อดูที่ Timeline เห็นดังภาพ
  • TRANSITION สำหรับกำหนดการเข้ามาของข้อความ โดยปกติจะให้ค่อย ๆ จางเข้าและจางออกไป(Fade In and Out) เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เช่น ให้เข้ามาทันที แต่เวลาออกให้ค่อย ๆ จางออก(Fade Out Only) หรือ ไม่ให้มี Transition เลย ก็ได้
  • Audio สำหรับเพิ่มเสียงเมื่อข้อความนี้ปรากฏ
  •  POSITION & SIZE สำหรับกำหนดตำแหน่งและขนาด ตำแหน่ง X คือระยะห่างจากขอบหน้าจอซ้ายและ ตำแหน่ง Y คือระยะห่างจากขอบบนของ Document Window

5. การแสดงตัวอย่าง Slide
          5.1 กดปุ่ม F4 แสดงตัวอย่าง slideใน Project
          5.2 กดปุ่ม F3 แสดงตัวอย่างเฉพาะslide ที่ต้องการ
          5.3 กดปุ่ม F8 แสดงslide ที่ต้องการจนถึง Slide สุดท้าย
          5.4 กดปุ่ม F10 แสดง slide ที่ต้องการต่อไปอีก 5slide

6. การเพิ่มภาพ
Captivate สามารถนำภาพเข้าโปรแกรม และสามารถเปิดไฟล์ Photoshop และสามารถทำงานกับโปรแกรม Photoshop ได้
6.1. การนำภาพเข้าโปรแกรม ไปที่ Insert > Imageและเลือกไฟล์ที่ต้องการ


       6.2. Properties ของภาพ มีดังนี้
 ·       Item Name ชื่อปุ่ม ใช้ภาษาอังกฤษ
·       IMAGE ชื่อของภาพ และการทำให้สีบางสีในภาพมองไม่เห็น โดยคลิกที่ Fill () และใช้ปากกาดูดสี(Color picker) เลือกสีในภาพ หรือ กำหนดเองจากแผ่นสี ก็ได้
·       IMAGE EDIT สามารถปรับแก้สีของภาพ เช่น ความสว่าง ความเข้ม เปลี่ยนภาพเป็นสีเทา การหมุนภาพ การตัด
·       บางส่วนของภาพออก เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถปรับความโปร่งใสของภาพ โดยการปรับค่าAlpha จากเมนู ได้อีกด้วย
·       TIMING กำหนดเวลาที่ภาพแสดงใน Slide และเวลาเริ่มที่จะให้ภาพปรากฏ
·       TRANSITION สำหรับตั้งลักษณะการ Fade เข้า-ออกของภาพ
·       AUDIO สำหรับใส่เสียงในภาพ เมื่อภาพปรากฏจะมีเสียงตามที่กำหนด
·        POSITION & SIZE สำหรับการกำหนดตำแหน่ง และขนาดของภาพ

7. การสร้าง Rollover image
Rollover Image ได้แก่ภาพที่ปรากฏขึ้นเมื่อเมาส์ลากผ่านสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือบริเวณใดบริเวณหนึ่งบนแผ่น
Slide เช่น ข้อความบนแผ่น Slide หรือภาพใด ๆ บนแผ่น Slide มีวิธีการ ดังนี้
7.1. เปิด Slide ใหม่
7.2. สร้างข้อความหรือภาพเป้าหมายที่จะให้เมาส์ลากผ่าน
7.3. ไปที่ Insert > Standard Objects >Rollover Image.. และเลือกภาพที่จะนำมาทำเป็น
                Rollover Image
7.4. จะเกิดภาพพร้อมทั้งกรอบสี่เหลี่ยมสีน้ำเงิน
7.5. ลากกรอบสีน้ำเงิน ไปวางทับบริเวณที่ต้องการให้เมาส์ลากผ่าน และแสดงภาพที่นำเข้า พร้อมทั้งลากขอบเปลี่ยนขนาด และย้ายตำแหน่งของภาพตามต้องการ

7.6. ถ้าไม่ต้องการให้แสดงกรอบสีน้ำเงินแสดงให้เห็น ให้คลิกที่กรอบสีน้ำเงิน และกำหนดค่า Stroke
ในแถบ PROPERITES > FILL & STROKE โดยกำหนดให้เป็น 0 จะไม่เห็นกรอบสีน้ำเงิน
7.7. ทดสอบ โดยไปที่ File > Preview > Project และนำเมาส์ไปวางบริเวณที่นำกรอบสีน้ำเงินไปวางทับไว้ จะเห็นภาพที่กำหนดเป็น Rollover Image ปรากฏขึ้น

8 .การจัดลำดับการแสดง
          การจัดลำดับการแสดงวัตถใน slide เป็นการกำหนดการแสดงของงานซึ่งจะช่วยให้งานมีความน่าสนใจมากขึ้นเราสามารถจัดลำดับการแสดงโดยใช้เครื่องมือคือ Time line
          8.1 ใช้เมาส์คลิกค้างไว้บนวัตถุที่ต้องการ แล้วเลื่อนไปทางขวาเรียงลำดับตามต้องการ 

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

การสร้างบทเรียนOnlineด้วยโปรแกรม Adobe Captivate 5.5 ตอนที่ 1

การใช้งานโปรแกรม Adobe Captivate 5.5
โปรแกรม Captivate เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างมัลติมีเดียบนเว็บ การจับภาพหน้าจอ การทำภาพเคลื่อนไหว และอื่น ๆ โปรแกรม Captivate สามารถสร้างบทเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์ สร้างข้อสอบ ได้อย่างดี โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเขียนคำสั่ง เพราะโปรแกรมมีคำสั่งต่าง ๆ ไว้ให้เลือกผ่านทางหน้าจอของโปรแกรม จึงเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย เรียนรู้ได้เร็ว เหมาะสำหรับครู และผู้ที่มีหน้าที่ฝึกอบรมบุคลากร นอกจากนี้ยังสามารถใช้ Widget หรือเขียน Action Script 3 เพิ่มขีดความสามารถของโปรแกรมได้ และสามารถ ส่งขึ้นเว็บ Youtube ได้ทันที หรือจะทำเป็นไฟล์ PDF ก็ได้
โปรแกรม Captivate มีจุดประสงค์หลักสำหรับใช้เล่นบนอินเทอร์เน็ต ผ่านทาง Browser หรือใช้กับ LMS โดยส่งออกไปใช้งานเป็น Flash (swf) ตามมาตรฐาน Scorm อย่างไรก็ตาม โปรแกรมสามารถส่งออกเป็นไฟล์ exe และนำไปเล่นบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้

คุณสมบัติใหม่ของ รุ่น 5.5 คือ สามารถส่งเข้าเผยแพร่บนเว็บ Youtube ได้ทันที สามารถส่งออกเป็นไฟล์ MP4 เพื่อใช้กับ tablets smartphone และ iOS devices หรือ ส่งออกเป็น PDF ก็ได้ สามารถเพิ่มเงาให้กับวัตถุบนหน้าจอ ทำให้มีมิติ นอกจากนี้ยังสามารถใช้แม่แบบสำเร็จรูปสำหรับสร้างข้อสอบได้ง่ายขึ้นและสวยงามขึ้นอีกด้วย

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

5 เรื่องที่คนรวยคิดไม่เหมือนคนทั่วไป

มาดูกันว่า 5 เรื่องที่คนรวยคิดไม่เหมือนกับคนทั่วไป นั้นมีอะไรกันบ้าง
1. คนทั่วไปเน้นการออม คนรวยเน้นสร้างรายได้ -ในปี 2012 คนอเมริกันโดยเฉลี่ยมีรายได้ปีละ $38,000 ถ้าออมได้ 10% สิ้นปีเราก็จะมีเงินเหลือ $3,800 แต่เราจะไม่รวยขึ้นจริง ๆ จัง ๆ ขึ้นมาจากการทำแบบนั้น (เราต้องหารายได้ให้มากขึ้น) ... ความจริงแล้วคนรวยก็ออม แต่เขาเน้นที่การสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นก่อน ซึ่งสัดส่วนของเงินออมจะสูงขึ้นมาก (โดยเฉพาะถ้าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนที่น้อยลง)

วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

หลักการสร้างและออกแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

   

  วิถีชีวิตของเราตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิต มีความสัมพันธ์กับการออกแบบทั้งสิ้น เพราะในการดำรงชีวิตของเราจะต้องกำหนดวางแผน ในขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม ต่อสถานการณ์ที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลา ไม่ว่าจะทำการใดๆ หากขาดการวางแผนหรือขั้นตอนการออกแบบแล้วก็อาจทำให้กิจกรรม หรือ งานนั้นประสบความสำเร็จได้ยาก ถ้าการออกแบบเป็นเงาตามตัวของชีวิตเรา


วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2556

วิบากกรรมแห่งความรัก 21 อย่าง


วิบากกรรมแห่งความรัก 21 อย่าง


1.เจ็บปวดทรมานใจจากการรักเขาข้างเดียว

สาเหตุของกรรมมาจาก ในอดีตชาติ เคยเเอบเคียดเเค้นพยาบาท หรือลบหลู่ผู้ที่เราเเอบรัก ในชาตินี้จากกรรมื่เราทำร้ายคนผู้นั้นทางใจ โดยที่ผู้นั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลย ชาตินี้จึงส่งผลทำให้เราเจ็บปวดทรมานใจข้างเดียวโดยคนผู้นั้นก็ยังคงไม่รู้ เรื่อง ไม่รับรู้อะไรเลย งชาติที่เเล้วและชาตินี้

วิธีลดกรรม หรือเเก้กรรม กรรมชนิดนี้แก้ไม่ยาก หากรู้ตัวว่าเป็นผลจากกรรมที่เราเคยคิดไม่ดีต่อเขา ให้เราทำใจเสียว่าความรักที่เรามีให้เขาเป็นเพียงกรรมเก่า หลังจากนั้น ให้ตั้งจิตอธิษฐานขออภัยขออโหสิกรรมจากเขาเสีย แล้วหมั่นทำบุญอธิษฐานจิต และเเผ่ส่วนบุญกุศลให้เขา เมื่อเราเจอเขาก็ทำตัวปกติเสีย กรรมชนิดนี้เกิดขึ้นจากใจเราเเละก็พยายามทำให้จบลงที่ใจเราเสีย

2.ขาดเสน่ห์ ไม่มีคนสนใจหรือมารัก

สาเหตุ ของกรรมมาจาก ในอดีตชาติ หรืออาจเป็นกรรมที่ทำในชาติปัจจุบัน คือ ไม่เคยชอบผู้ใด เจอใครก็คิดในเเง่อคติไปหมด ชอบคิดร้ายต่อผู้อื่นและมีนิสัยไม่เป็นมิตร พูดจาให้ร้ายผู้อื่น

วิธีลดกรรมหรือเเก้กรรม
หาก ชาติปัจจุบันไม่มีนิสัยดังกล่าว แสดงว่าเป็นกรรมในอดีตชาติ ทีทำให้ไม่มีใครรักใครชอบ เวลานึกจะรักผู้ใดก็ไม่มีใครรักตอบ ให้หมั่นทำบุญไหว้พระทุกวัน เพื่อทำให้จิตใจผ่องใส ไม่คิดร้ายต่อผู้ใด ให้ถวายทาน เช่น ใส่บาตร หรือถวายสิ่งของต่อพระสงฆ์เท่าที่จะทำได้ แต่ให้เน้นอธิษฐานจิตเเผ่เมตตา แผ่ความหวังดีต่อผู้อื่น และให้พยายามทำดีและเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น เช่น คิดดี พูดดี ทำดี อย่าไปนึกถึงผู้อื่นในเเง่ร้าย เเต่หากเจอคนเลวนิสัยไม่ดีจริง ก็ให้พยายามหลีกห่างเสีย เพื่อเป็นการระงับกรรมเวรที่จะเกิดขึ้น

3.สูญเสียคนที่เรารัก(เเบบจากกันตลอดไปเพราะเขาเสียชีวิต)

สาเหตุ ของกรรมมาจาก ในอดีตชาติ คนที่เรารักได้ทำกรรมหนัก ในการตัดชีวิตผู้อื่น อาจเป็นการฆ่าคน หรือสัตว์ประเภทต่างๆ อาจเป็นบาปที่เกิดจากการฆ่าคนหรือสัตว์ที่รักกันให้เเยกจากกัน ส่วนเรานั้นอาจเป็นผู้สมคบร่วมคิด เราอาจไม่ได้เป็นผู้ลงมือฆ่าชีวิตคนหรือสัตว์นั้นๆ เเต่คนที่เรารักอาจเป็นผู้ลงมือกระทำ ซึ่งเราเป็นผู้รู้เห็นเป็นใจด้วยในทุกขั้นตอน ดังนั้น เมื่อคนที่เรารักได้ตายไปในชาตินี้ เราจึงต้องรับกรรมโดยโศกเศร้า ทนทุกข์ทรมานเพราะการจากไปของคนที่เรารักมาก

วิธีลดกรรม หรือเเก้กรรม
ต้องทำบุญโดยการไถ่ชีวิตสัตว์ต่างๆ ให้ปล่อยสัตว์ที่กำลังจะโดนนำไปฆ่า เช่น ปลา ไก่ หมู วัว กระบือ ฯลฯ
วิธี การที่ดีที่สุด ในการไถ่ชีวิตสัตว์ คือ ไปตลาดที่กำลังมีการค้าสัตว์เพื่อนำไปฆ่าและปรุงอาหาร ให้ซื้อสัตว์เหล่านั้น เอาไปปล่อยในสถานที่ที่เหมาะสม เพื่อให้เขามีชีวิตตามธรรมชาติต่อไป
หรืองดกินเนื้อสัตว์ หรือกินเจ โดยอาจกำหนดระยะเวลา ต้งเเต่ 3 เดือนไปจนถึงตลอดชีวิต หากทำได้ยาก อาจเริ่มจากการกินสัตว์เล็ก เช่น กุ้ง หอย ปลาเล็ก ไข่ ฯลฯ โดยไม่กินสัตว์ใหญ่ เช่น ไก่ หมู วัว กระบือ ฯลฯ ซึ่งจะเป็นการลดการเข่นฆ่าสัตว์ที่ต้องเสียชีวิตเพราะนำมาเป็นอาหารของเรา ได้อย่างมากมาย และเราสามารถอธิษฐานจิตเเผ่เมตตาให่เเก่เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลาย ทั้งคนที่เรารัก ผู้ที่ได้จากไป รวมทั้งเจ้ากรรมนายเวรของเราทั้งหมดหลังจากได้ทำบุญทุกชนิด เช่น ใส่บาตร บริจาคทานต่างๆ ฯลฯ


4.อาภัพคู่ ไร้คู่ครอง

สาเหตุ ของกรรมมาจาก ในอดีตชาติ เคยผิดลูกผิดเมียเขาในอดีตชาติ หรือทำให้ผู้อื่นไร้คู่ครอง โดยอาจไปแย่งคนรักของผู้อื่นมาโดยไม่ถูกต้องชอบธรรม อาจเคยเป็นเมียน้อย เมียเก็บ จนทำให้ครอบครัวของผู้อื่นต้องทุกข์ระทม

วิธีลดกรรม หรือเเก้กรรม
ให้ ถือศีล8 ให้มีความบริสุทธิ์ งดกิจกรรมทางกาม หรือบวชพระ บวชชีพราหมณ์ บวชชี หรือร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพงานเเต่งงานให้คู่รักมีความสมหวังในรัก และเวลาถวายทานสิ่งใดก็ตาม ก็ให้เน้นถวายเป็นคู่ เช่น เทียนคู่ เชิงเทียนคู่ หมอนคู่ เเจกันคู่ ผ้าไตรคู่ เครื่องไทยทานคู่ เป็นต้น

5.ได้คู่ครองที่เลวร้าย

สาเหตุ ของกรรม มาจาก ในอดีตชาติ เคยทุบตี หรือทำร้ายกันมาก่อน อาจเคยสมคบทำเรื่องเลวร้ายมาด้วยกัน และในกรณีของเวรกรรมที่เป็นควมแค้นต่อกัน อาจเคยข่มขืนเขาหรือฆ่าเขา หรืออีกกรณีอาจเคยมีเรื่องบาดหมาง ทำให้เขาผูกใจพยาบาทโดยที่เราไม่รู้ตัวก็เป็นได้ คู่ครองชนิดนี้ เเรกๆอาจจะดี หรืออาจส่อเเวร้ายตั้งเเต่แรกเลยก็เป็นได้ แต่ยังไงๆ ก็จะทำร้ายหรือทำให้เราเป็นทุกข์ เพราะไม่ใช่คู่เเท้หรือคู่บุญ แต่อาจเป็นคู่เเค้น หรืออาจเป็นคตู่กรรม

วิธีลดกรรม หรือเเก้กรรม
หาก เป็นคู่กรรม นั่นเป็นเพราะมีบาปกรรมมาก คู่ครองของเราจึงออกมาลักษณะนี้ ให้หมั่นชักชวนทำบุญร่วมกัน พยายามทำดีกับเขาให้มากๆ แผ่เมตตา และอธิฐานจิตให้เขาเจอเเต่สิ่งดีๆ มีความสุข และกลับตัวกลับใจได้ โดยหมั่นทำบ่อยๆ แต่หากเป็นคู่เเค้นเหมือนพระพุทธองค์เจอกับพระเทวทัตต์ หากรู้ตัวให้จงรีบหนีออกห่าง เพราะคู่เเค้นจะไม่เหมือนคู่กรรม คู่เเค้นจะจองเวรเอาเรื่องอย่างเดียว หากเพียงเบาบางก็ทำร้ายเราจนหมดเวรต่อกัน แต่หากหนักๆ อาจฆ่าเราถึงตายได้ เราต้องหาทางระงับไม่ให้เกิดการจองเวรต่อกันอีก พยายามวางเฉย ถืออดทน ไม่จองเวรกลับ ให้บาปกรรมยุติเสีย เช่น บวชพระ หรือบวชชี อาจเป็นชีพราหมณ์ก็ได้ และต้องหมั่นทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์ชนิดต่างๆ หรือถือศีลกินเจก็ได้ หากเคยถูกทำร้ายมาก่อน ให้แผ่เมตตาอโหสิกรรมเสีย

6.ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยว ไร้คู่ ไร้คนเหลียวเเลจริงๆ

สาเหตุ ของกรรมมาจาก ในอดีตชาติ เคยจับสัตว์ขัง จับคนมากักขัง หรือยุยงทำให้ผู้อื่นเกลียดชังกัน แตกแยกกัน โกงผู้อื่นทำให้เขาหมดที่พึ่ง กลายเป็นคนอนาถาไม่มีที่ไป

วิธีลดกรรมหรือแก้กรรม
ทำบุญปล่อย ให้สัตว์ต่างๆ เป็นอิสระ หรือให้ชีวิตใหม่เเก่สัตว์ ทำบุญทำทานเเก่เด็กอนาถา สัตว์อนาถา และผู้ที่ไร้คนเหลียวเเล การบริจาคเงินเพื่อสัตว์ เด็ก คน ผู้หิวโหยและถูกทอดทิ้งขว้าง จะช่วยเติมไฟให้เเก่จิตใจของบรรดาผู้ยากไร้ และทำให้เรามีความสุขใจและอบอุ่นใจในปัจจุบันด้วย
บุญชนิดนี้ อาจทำให้ผู้หมั่นสร้างมีคู่ในปัจจุบันชาติได้ ขึ้นอยู่กับกำลังบาปบุญจากชาติที่ผ่านมาและปัจจุบัน หากกำลังบุญมีมากกว่าบาป ผู้หมั่นทำย่อมได้คู่สมใจอย่างเเน่นอน

7.รูปร่างหน้าตาไม่งดงาม ทำให้ไม่มีผู้ใดมาชอบ มารัก

สาเหตุ ของกรรม มาจาก ในอดีตชาติ ไม่เคยถวายดอกไม้ของหอม หรือของงดงามให้แก่ทางศาสนาและผู้ที่ควรถวาย เช่น ผู้มีพระคุณ ผู้อุปการะ พระสงฆ์ นักบวช เพื่อนฯลฯ หรือไม่รักษาความสะอาด ชอบความสกปรกรกรุงรัง ทำให้ชีวิตปราศจากสิ่งสวยงาม ชอบอยู่กับความอัปลักษณ์และความสกปรก

วิธีลดกกรรมหรือเเก้กรรม
การ เเก้กรรมในยุคปัจจุบันมี2 วิธี 1.ใช้หลักทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วย เช่น ออกกำลังกาย ควบคุมอาหาร ใส่ใจเรืองสุขภาพ จะช่วยได้ หรือทำศัลยกรรมใบหน้า ซึ่งหากทำศัลยกรรมได้ถูกต้องตามกระบวนการเเพทย์ก็ไม่น่ากลัว เเต่หากมีบาปกรรมมาหนุน อาจทำให้ศัลยกรรมผิดพลาดและเป็นอันตรายต่อร่างกายได้
2. วิธีสร้างบุญ เเต่จะเป็นไปตามกฎเเห่งกรรม ที่ว่ากรรมตามเวลา คือ บุญชาตินี้จะไปเปลี่ยนกรรมทำให้เกิด(ชนกกรรม)ในชาติหน้า เพราะชาตินี้ใบหน้าถูกกรรมทำให้เกิดหลอมจนคงรูปแล้วเปลี่ยนไม่ได้ ยกเว้นใวธีเเรก(ศัลยฏรรม) ซึ่งเป็นการผิดธรรมชาติ

ผู้ทำต้องสามารถ รับกรรม ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีจากการเปลี่ยนหน้าตนเองโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์ให้ได้ หากไม่ต้องการศัลยกรรม ให้ใช้วิธีลดกรรมและสร้างบุญใหม่เพื่อชาติหน้าด้วย เช่น ถวายพวงมาลัยดอกไม้สด ดอกไม้หอม ของสวยงาม และมีประโยชน์ให้แก่ศาสนา หรือเวลาจะเอาของใคร ก็เอาของดีๆ สวยงามให้เขา และทำบุญบริจาคเลือด ดวงตา หรือ อวัยวะร่างกายให้เเก่โรงพยาบาล

8.ได้คู่ครองเป็นคนมีเจ้าของอยู่เเล้ว หรือเป็นเมียน้อย เป็นเมียเก็บ

สาเหตุของกรรมมาจาก ทั้งในอดีตและปัจจุบันชาติ ต้องเคยทำผิดศีลข้อ3 นั่นเอง คือ ชอบเสพกามกับผู้มีเจ้าของอยู่เเล้ว หรือประพฤติผิดทางกรรม เช่น มีความสัมพันธ์ชู้สาวกับลูก เมีย หรือ สามีของผู้อื่น โดยที่ทำให้ครอบครัวของเขาต้องมีความร้าวราน เจ็บปวด หรือแตกแยก ไม่เช่นนั้นทางเราก็ต้องมีเจ้าของอยู่เเล้ว เล้วเราทำผิดต่อคู่รักตนเอง หรืออาจเคยข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยเขาไม่ยินยอม หรือในอดีตชาติ เคยอธิฐานจิตร่วมกันมาว่ากี่ชาติก็ขอให้ได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน
ซึ่งถ้าคู่ที่เราอธิฐานร่วมไว้นั้น มีกรรมร่วมกับผู้อื่นมากกว่าหรือก่อนที่เราจะเข้าไปในชีวิตเขา เราเข้าไปภายหลัง ย่อมกลายเป็นเมียน้อย เป็นเมียเก็บ หรือได้คู่ครองเป็นคนมีเจ้าของอยู่เเล้ว

วิธีลดกรรมหรือเเก้กรรม
คือ หากมีสติก็สามารถหยุดบาปปัจจุบันไว้ได้ พยายามหนีห่างออกมาจากสภาพท่เป็นอยู่เสีย ส่วนวิธีสร้างบุญคือ ร่วมเป็นเจ้าภาพช่วยเหลืองานเเต่งงาน หรือถวายทานคู่ เช่น ถวายธงคู่ ธูปคู่ เชิงเทียนคู่ หมอนคู่ เครื่องไทยทานคู่ ฯลฯ และทุกครั้งท่ทำบุญควรอุทิศผลบุญ แผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรที่เคยมีบาปกรรมต่อกันและขออโหสิกรรมเสีย การทำบุญทุกชนิดและการอธิษฐานจิต ขอให้เขาไปดีมีความสุข และขอให้ตัดขาดจากกันไปเลย จะช่วยบรรเทากรรมตรงนี้ได้
ส่วนวิธีแก้กรรมที่ดีที่สุด คือ การถือเพศพรหมจรรย์ เช่น ถือศีล8 และบวชชี หรือชีพราหมณ์ หากเป็นผู้ชายก็สามารบวชพระได้ อาจกำหนดเวลาที่ถือศีลและบวช ไว้ที่ 8 วัน 20 วัน 2 เดือน หรือเเล้วเเต่สะดวก

9.จิตใจ ไม่สงบ มักฟุ้งซ่าน ร้อนรน เป็นทุกข์เพราะความรัก

สาเหตุของกรรมมาจาก บาปทางใจ เช่น เคยริษยาผู้อื่น แค้นเคือง ผูกพยาบาท โกรธ โมโห ลบหลู่เขา ฯลฯ โดยที่เขาไม่ได้รับรู้เรื่องด้วยเลย กรรมชนิดนี้ คล้ายกรรมที่รักเขาข้างเดียวเเล้วเป็นทุกข์ แต่กรรมชนิดนี้ จะมีเหตุมาจากกรรมทางใจชนิดอื่นด้วย และเจ้ากรรมนายเวรของเราอาจมีหลายคน อาจมีทั้งที่เสียชีวิตแล้วและยังมีชีวิตอยู่ บาปจากกรรมนี้จะทำให้ใจสับสนคล้ายไร้จุดยืน ไม่มีสมาธิ มักกังวลเรื่อยเปื่อย

วิธีลดกรรมหรือแก้กรรม
ควรทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน หรือทานทุกชนิด อาจมีการไถ่ชีวิตสัตว์ทุกชนิด และให้เน้นนั่งสมาธิ สวดมนต์ (อาจสวดคาถาชินบัญชร และแผ่เมตตา อธิษฐานจิต ตัดความทุกข์ทางใจของเราเอง

อาจอธิษฐานจิตแผ่เมตตา ให้ผู้มีเรื่องกับเราอยู่ดีมีสุข ไม่มารบกวนเราทางใจอีก และให้เน้นการปล่อยวางทางใจ สามารนั่งสมาธิ ได้ทั้งเเนวสมถะและวิปัสสนา ควรหาคู่มือสมถะเเละวิปัสสนาเล่มเล็กมาใช้เพื่อการระงับใจที่ถูกต้อง


10.โง่เขลาเพราะความรัก และถูกคนที่เรารักหลอกลวงอยู่รำไป

สาเหตุของกรรมมาจาก ในอดีตชาติ เคยดูถูกความรักและคนที่เขารักเรา และอาจดูถูกผู้ที่เขาเป็นคนดี ผู้ที่หมั่นหาความรู้และประกอบเเต่กรรมดี หรืออาจเคยหลอกคนที่เขารักเรา หรือชักชวนคนที่หลอกเราในชาตินี้ ให้ไปกระทำผิดด้านความรัก ด้านชู้สาว โดยอาจทำให้คู่กรณีที่กล่าวมามีความเจ็บปวด ทรมานทั้งกายและใจ ส่วนตัวเรานั้น ก็ไม่ขยัน หมั่นเพียรศึกษาหาความรู้ที่ดีงาม แต่กลับหมกหมุ่นในเรื่องชู้สาว เรื่องความรักที่มีเเต่โทษ

วิธีลดกรรมหรือเเก้กรรม ให้ทำบุญ ถือศีล 5 หรือ 8 และทำทาน โดยเน้นทำบุญด้านหนังสือธรรมะ หรือพิมพ์บทสวดมนต์เเจก หากอยู่ในช่วงโดนหลอกอย่างหนัก อาจ ถวายเทียน หลอดไฟฟ้า น้ำดื่ม ถังบรรจุน้ำ เครื่องกรองน้ำ ให้เเก่วัด เพราะเป็นสัญลักษณ์เเห่งเเสงสว่างและความไหลรื่น จะได่เกิดความสบายใจ และเกิดผลในเเง่บวกต่อใจในขณะนั้น
นอกจากนี้ ยังสมารถบำรุงปัญญาโดยการสวดมนต์และทำสมาธิทุกวัน แล้วอธิษฐานจิตขอให้วิบากรรมของเราหมดไป อธิษฐานขอโทษ ขออโหสิกรรม และแผ่เมตตาให้คนที่หลอกเรา และขอให้เขามีความสุข โดยอธิษฐานขอให้เขาอย่าได้หลอกลวงเราอีกเลย เป็นการตัดบาปกรรมที่มีต่อกันให้สิ้นเสีย

11.มีคนรักก็จริง แต่กลายเป็นคนรับใช้ ของคนรักอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

สาเหตุของกรรมมาจาก
การที่ทั้งคู่เป็นคู่กรรมร่วมกันมาตั้งเเต่อดีตชาติ มีความรักร่วมกันมาและมีใจมุ่งมั่นจะเป็นคู่ครองกัน หรืออาจอธิษฐานจิตเป็นคู่กันในชาติต่อๆมา แต่มีบาปร่วมกัน เช่น เคยใช้คนรักของตนเหมือนทาส เคยเนรคุณทรยศคนรักของตน หรืออาจเคยติดหนี้บุญคุณคนรักหลายอย่าง แต่บาปตรงนี้อาจไม่หนักมาก จึงยังคงรักกันอยู่ แต่ต้องคอยรับใช้เขาเหมือนเช่นเราเคยใช้งานเขาในอดีตชาติ

วิธีลดกรรมหรือเเก้กรรม
พยายามทำบุญต่อทั้งเขาและผู้รอบข้าง เช่นครอบครัว ญาติพี่น้อง และผู้ใกล้ชิด อย่างจริงใจและในจำนวนครั้งที่มากครั้ง เพื่อบุญจะได้ผลักดันบาปเก่าให้เคลื่อนห่างออกไป และส่วนที่ชดใช้กรรมหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็ต้องมีความอดทนหากเรายังรักคนรัก ของเราอยู่ ให้ถือเสียว่า ตั้งใจชดใช้บาปกรรมของเราและตั้งใจสร้างบุญใหม่ขึ้นมาแทรกเเซง อาจใช้วิธีทางจิตวิทยา เข้ามาเกี่ยวข้อง โดยทำให้คนรักเราเห็ว่า เรารักเขาจริง หากรักกันจริง ก็ต้องเข้าใจเราบ้าง และให้พาเขาไปทำบุญร่วมกันบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการมีบาปร่วมกัน
เช่น ร่วมกันตอบเเทนคุณของพ่อเเม่ทั้งสองฝ่าย ร่วมกันสร้างพระพุทธรูป รวมทั้งไถ่ชีวิตสัตว์ประเภทต่างๆ ร่วมกัน และในการทำบุญแต่ละครั้งให้หมั่นแผ่เมตตา ให้เขาและอธิษฐานจิตให้เขาเลิกทำร้ายเราทางใจ หรือเห็นเราเป็นคนรับใช้เสียที เมื่อบาปตรงนี้เจือจาง ท่าทีของเขาจะเปลี่ยนไป และเราก็สมารถปรับเปลี่ยนท่าที ไม่ต้องเป็นทาสรับใช้เขาอีกต่อไป แต่เน้นเดินร่วมกันบนทางเดินเเห่งชีวิตคู่

12.โดนคนรักเอาเปรียบ

สาเหตุของกรรมมาจาก เคยเบียดเบียนเงินหรือสิ่งของของผู้อื่น เช่น พ่อเเม่ ญาติพี่น้อง โดยเฉพาะคนที่เป็นคู่เวรคู่กรรมกับเราไว้ในอดีตชาติ เคยโกง ผู้มีพระคุณหรือคู่เวรคู่กรรมในอดีตชาติ กรรมชนิดนี้ รวมถึงการขโมยเงิน หรือทรัพย์สินต่างๆ ของครอบครัว และของคู่เวรคู่กรรม ของเรามาใช้

วิธีลดกรรมหรือแก้กรรม
ให้ลดกรรมด้วยการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการให้ทานทุกประเภท อย่ายึดติดในสิ่งของที่ต้องใช้ร่วมกัน และให้ถือเสียว่า การที่เราเผื่อเเผ่ในสิ่งที่เราไม่ได้ใช้หรือไม่มีประโยชน์ต่อเรามากนัก ก็นับว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ซึ่งเราควรยินดีด้วย และหลังจากการให้ทานเเล้ว ให้อธิษฐานจิตขออโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวร หรือคนรักของเราเสีย อย่าให้มีเวรกรรมต่อกัน และจงอย่าคิดแค้น หรือเอาคืนจากคนรักที่กำลังเอาเปรียบเราอยู่ เพราะจะเป็นเวรกรรมต่อกันไม่จบสิ้น


13.เป็นทุกข์เพระคนรักเจ้าชู้

สาเหตุของกรรมมาจาก ในอดีตชาติ หรือเเม้เเต่ชาติปัจจุบันเป็นคนเจ้าชู้ ไม่รักใครมั่นคง ชอบหลอกผู้อื่นให้อกหักและเศร้าโศก อาจมีพฤติกรรมนอกใจคู่รักเข้ามาเกี่ยวข้อง

วิธีลดกรรมหรือเเก้กรรม
ให้ลดบาปกรรมที่ตัวเรา โดยเริ่มประพฤติดีปฎิบัติดีทั้งความคิด กาย วาจา ใจ หากตนเองมีพฤติกรรมเป็นคนหลายใจ ก็ให้เลิกเสีย เพราะจะเป็นบาปส่งให้คนรักเรานอกใจเราอยู่ร่ำไป หากคนรักเป็นคนเจ้ชู้มาก ให้ปรับพฤติกรรมของเราเสีย การราวีและจับผิด หรือทะเลาะเบาะเเว้ง เพราะเรื่องนี้จะเป็นการสร้างเวรกรรมใหม่เพิ่ม นอกจากจะระงับกรรมปัจจุบันไม่ได้แล้ว ยังทำให้เรื่องราวลุกลามใหญ่โตอีกด้วย พยายามทำบุญให้จิตใจผ่องใส ให้ทำบุญและอธิษฐานจิตบ่อยๆ ให้หมดเวรหมดกรรมตรงนี้เสีย จะได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีงามต่อชีวิต ส่วนการทำบุญเกี่ยวกับความรัก เช่น ถวายทานเป็นคู่ ร่วมทำบุญงานแต่งงาน ทำสิ่งดีๆ ให้คนอื่นได้สมรักสมหวังกัน ฯลฯ จะช่วยส่งเสริมให้ความรักของเราได้สมหวัง

14.กรรมที่ต้องมีคู่รักมาก

สาเหตุของกรรมาจาก การที่เราได้มีจิตผูกพันรักใคร่ หรือร่วมอธิษฐานจิต ร่วมเป็นคู่กับคู่รักหลายคน หรือทำบุญร่วมกันมา ซึ่งตามกฎเเห่งกรรมของความรักนั้น ชายหญิงจะมีคู่เรียงกันมา ราวๆ 5 คน เพราะจริงๆ แล้วคนที่เคยอยู่ร่วมกันมา มีนับชาติและนับคนไม่ถ้วน แต่คนที่จะอยู่ร่วมกันด้วยจะมีเพียงคนเดียว เพราะเป็นเนื้อคู่แท้ที่อยู่ร่วมกันมาและตั้งจิตจะอยู่คู่กันมามากชาติที่สุด ซึ่งเนื้อคู่ที่เคยอยู่ร่วมกันมาในอดีตชาติ ไม่จำเป็นต้องมาปรากฏอยู่ร่วมกับเราทั้ง5 คนก็ได้

แต่กรณีที่มีคู่รักมาก จนทำให้เกิดความเจ็บปวดทั้งสองฝ่ายเพราะความพลั้งเผลอในบุญและกรรมที่เผลอทำร่วมกันมา ตัวอย่าง เช่น เคยถวายทานเเก่พระร่วมกัน ทั้งๆ ที่ไม่รู้จักกันมาก่อน โดยในขณะที่ถวายนั้น เผลอมีจิตชอบหลงใหลชอบกันชั่วเเวบขณะหนึ่ง ทั้งบุญและบาปตรงนั้นจะเป็นกรรมแทรกเนื้อคู่อันเเท้จริงที่มีเเต่เดิม มาจนกลายเป็นปัญหารักสามเส้า หรือหลายๆเส้าก็เป็นได้

วิธีลดกรรมหรือเเก้กรรม
อาจใช้วิธีปัจจุบันทันด่วน จะได้แก้ปัญหาทันท่วงที นั่นคือ ให้เจรจากับคู่รักของเราทั้งหมด ให้เข้าใจว่า แผนการในอนาคตควรเป็นเช่นไร เพราะอย่างไรก็ตามสังคมและวัฒนธรรมไทยยังรับไม่ได้กับการมีคู่รักพร้อมกันหลายๆคน ทั้งฝ่ายชายมีภรรยาหลายคน หรือฝ่ายหญิงมีสามีหลายคน เพราะจะเกิดปัญหาหลายอย่างในอนาคต ทั้งปัญหากฎหมายและปัญหาครอบครัว และจะทำให้ทุกคนที่เกื่ยวข้องเจ็บปวด ทรมาน และมีความทุกข์ใจอย่างมากมาย

ส่วนวิธีลดกรรม ต้องสำรวม กาย วาจา ใจ พยายามลดความกำหนัดทางกายให้ได้มากที่สุดที่ทำได้ อาจเริ่มศึกษาธรรมะให้มากขึ้นฝึกสมถะเเนวอสุภะ และวิปัสสนากรรมฐาน และถือศีล5 หรือศีล 8
ทุกครั้งเมื่อทำบุญใดๆ ก็ตาม ก็ให้อธิษฐานตัดคู่รักที่ไม่ใช่คู่เเท้ที่ต้องอยู่ด้วยกันตลอดไปออกเสีย ให้เหลือ เเต่คู่ จริงๆ ที่ต้องอยู่ด้วยกันตลอดไป
หากมีคนเดินเข้ามาในชีวิตก็ต้องใช้สติพิจารณา หากพิจารณา ถ้วนเเล้ว ไม่ใช่เนื้อคู่ที่เเท้จริง ก็พยายามตัดคนๆ นั้นออกจากชีวิตไปเสีย โดยอธิษฐานจิตหลังทำบุญตลอดไม่ให้ชีวิตยุ่งเหยิงจาการรักซ้อน ส่วนเวลาทำทาน ก็พยายามทำทานด้วยของเป็นคู่ ๆ ไป เอาเคล็ดไว้ก่อน

15.กรรมที่ต้องเป็นไซด์ไลน์ สาวนั่งดริ๊ง โสเภณี หรือต้องขายตัว

สาเหตุของกรรมมาจาก ในอดีตชาติ อาจเคยพรากภรรยา หรือสามีผู้อื่น หรือเป็นคนเจ้าชู้มากรัก ประพฤติผิดทางกามเป็นประจำ และหักอกให้ผู้อื่นต้องช้ำใจ ขณะเดียวกันทั้งศีลและจริยธรรมก็บกพร่องตลอดด้วย โดยเฉพาะทางเพศ ทำให้ต้องมาเกิดเป็นโสเณี หรือคนที่ต้องทำอะไรคล้ายๆ กับการขายตัวในชาติปัจจุบัน

ซึ่งเเรกๆ อาจยังไม่รู้ตัวว่าจะต้องเป็นเช่นไร ทำให้รู้สึกว่าสิ่งที่ทำเป็นสิ่งที่ดีงาม นั่นเป็นเพราะมีบาปกรรมบังตาไว้ ต่อมาเมื่อรู้ตัวและเกิดความทุกข์ก็ตกที่นั่งลำบากเสียแล้ว

วิธีลดกรรมหรือแก้กรรม
ในเมื่อทำไปเสียแล้ว ก็ให้มีสติ ฉุกคิด ในสิ่งที่ตนทำไว้ ให้รู้เท่าทันในการกระทำของตน ให้นำเงินจากการขายบริการทางเพศส่งให้พ่อแม่ใช้ตลอดอย่าให้ขาด เป็นการตอบแทนคุณ ส่วนเงินส่วนหนึ่ง ก็ให้แบ่งทำบุญ โดยเฉพาะกับสัตว์ที่ถูกทิ้ง เด็กกำพร้า คนตาบอด คนพิการ คนชรา ฯลฯ

สัตว์เเละคนเหล่านี้น่าสงสาร เพราะด้อยโอกาสกว่าคนทั่วไป ให้ทำบุญเช่นนี้เป็นประจำ อย่าได้ขาด ถ้าเป็นไปได้ก็ทุกเดือนจนกว่า จะพ้นกรรมตรงจุดนี้ได้ และให้ระมัดระวังการใช้เงิน อย่าใช้ฟุ่มเฟือย สนองความสวยงามของร่างกายเเต่เพียงอย่างเดียว ให้ตั้งใจระมัดระวัง สำรวมกายและใจ อาจถือศีล กินเจ

ส่วนข้อที่ละไม่ได้ไม่เป็นไร ให้ตั้งใจถือศีลข้อที่ละได้อย่างเคร่งครัด เช่น ไม่พูดโกหก ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ดื่มสุรา ไม่ผิดคนรักของผู้อื่น นอกจากอาชีพที่ตนทำอยู่ หรือพยายามอย่าให้ตนเป็นสาเหตุที่ทำให้ครอบครัวผู้อื่นต้องเลิกร้างกัน ให้พยายามครองโสดตลอดไป อย่าเพิ่งมีความรักแบบหนุ่มสาวจนกว่าจะพ้นอาชีพ หรือวิบากกรรม ตรงจุดนี้แล้ว ให้อธิษฐานจิตเเผ่เมตตา ขออโหสิกรรม ขอตัดกรรมกับเจ้ากรรมนายเวร หรือคู่กรณีหลังจาการทำบุญทุกครั้ง และขออธิษฐานจิตทำความดียิ่งๆ ขึ้นไปเพื่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้น

16. กรรมต้องพลัดพรากจากคนรัก(คนรักยังมีชีวิตอยู่)

สาเหตุของกรรมมาจาก ในอดีตชาติ ได้ทำการพรากลูกพรากเมียผู้อื่น หรือได้วางแผนยุยง และทำให้บ้านเมืองและหมู่คณะ โดยเฉพาะกลุ่มคนที่รักกันต้องพลัดพรากแตกแยกกัน บาปชนิดนี้ เกิดขึ้น เพราะทั้งเราและคนที่เรารัก อาจเป็นคนร่วมกันทำในอดีตชาติ หรืออาจจะทำฝ่ายเดียว ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งสมรู้ร่วมคิด รู้เห็นเป็นใจ ทำให้ในชาติปัจจุบัน ทั้งเราและคนที่เรารัก ต้องรับกรรม แตกแยกกัน ไม่มีทางได้กลับมารักกันได้ หรือยังรักกันแต่ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้

หากเรามีครอบครัว ครอบครัวของเราอาจแตกแยก พลัดพราก บ้านเเตกสาเเหรกขาดอย่างที่ไม่ต้องการจะให้เกิดขึ้นในชีวิต

วิธีลดกรรมหรือเเก้กรรม
หากต้องพลัดพรากจากครอบครัวและบ้านเมืองอันเป็นที่รัก แสดงว่าเป็นบาปกรรมหนัก อาจเป็นกรรมที่ทำให้ประเทศชาติและคนในชาติต้องเเตกแยกร้าวราน จำต้องอดทนรับกรรมที่เกิดขึ้น เพราะบาปที่เกิดขึ้นหนักมาก บุญที่ทำไม่อาจผลักดันให้บาปนั้นเคลื่อนห่างได้โดยง่าย แต่ก็ให้ทำการลดกรรมด้วยการทำบุญตลอดเวลา จะได้ไม่มีผลบาปส่งไปถึงชาติหน้า และชาตินี้ อาจมีโอกาสที่กรรมตรงนี้จะหมดไป ให้เน้นการทำบุญที่เป็นการส่งเสริมให้เกิดความปรองดองขึ้น

เช่น บริจาคเงินเข้าโครงการร่วมพัฒนาชนบท อาหารกลางวันเด็ก โครงการช่วยเหลือเด็กบ้านแตก หรือเด็กกำพร้ ฯลฯ และเงินที่ใช้บริจาคทาน ไม่ควรมาจากการโกงกินกรือโดยมิชอบ หลังจาการทำบุญทุกครั้ง ให้อธิษฐานจิตเพื่อให้เจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมให้ และหากรู้ว่า การกลับคืนมาของคนที่รักไม่สามารถเป็นไปได้ ก็ให้ทำบุญแผ่ส่วนบุญกุศลไปถึงคนที่เรารักบ่อยๆ เพื่อให้ชีวิตของเขามีความสุข และให้หมั่นอุทิศตัวทำบุญเพื่อสาธารณประโยชน์ให้มากครั้ง


17. ต้องเจ็บตัวหรือเจ็บใจเพราะความรักเป็นประจำ

สาเหตุของกรรมมาจาก ในอดีตชาติ อาจเคยมีเรื่องบาดหมางกับผู้คนมากมาย หรือเคยทรมานทาส ทำร้ายร่างกายผู้อื่นไว้ ทำให้ชาตินี้ ต้องมารับวิบากกรรม กรรมชนิดนี้ จะรวมการเจ็บตัว และเจ็บปวดใจเข้าด้วยกัน

วิธีลดกรรมหรือเเก้กรรม
ให้ตั้งจิตอุเบกขาอดทนรับกรรม ให้อธิษฐานจิตว่า ยินดีรับผิดเเล้ว ยินดีให้ลงโทษไปตามกรรมที่ได้เคยก่อขึ้นมาในอดีตชาติ และขอขมา ขออโหสิกรรม และขอให้บุญที่ทำมาดีแล้ว จงแผ่ไปสู่เจ้ากรรมนายเวรและคู่กรณี หรือคนรักที่ทำให้ต้องเจ็บตัวและเจ็บใจทุกๆท่าน ให้ท่านเหล่านั้นจงมีความสุข และเมื่อมีโอกาส ให้ทำบุญโดยการช่วยเหลือทางการเเพทย์ต่างๆ ไม่ว่าด้วยทรัพย์ หรือเเรงกาย หรือการบริจาคเลือดหรืออวัยวะ หรือทำทานเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่ไร้ผู้อนุเคราะห์ เพื่อตั้งจิตอธิษฐานผลบุญและแผ่เมตตาไปให้ทุกๆ คนที่เคยมีเวรกรรมต่อกัน กรรมเก่าก็จะหมดเร็ววัน

18. เกิดมาผิดเพศหรือชอบเพศเดียวกัน

สาเหตุของกรรมมาจาก
ในอดีตชาติ อาจเคยผิดลูกเมียผู้อื่น หรือยังเหลือเศษกรรมที่ต้องชดใช้กับเจ้ากรรมนายเวรที่เป็นเพศเดียวกัน หรืออาจเคยทำกรรมแย่งภรรยาผู้อื่น หรือมีศีลและจริยธรรมบกพร่องจนต้องมาเกิดเป๋นกะเทยหรือบุคคลรักร่วมเพศ หรือเป็นคู่รักเก่าร่วมบุพเพกันมา เเต่เกิดมาเป็นเพศเดียวกันเพราะบาปกรรมที่เคยก่อไว้ บางรายอาจเป็นพรหมจุติมาก่อน จึงติดเศษบุญเก่า คือ ดูไม่คล้ายชายไม่คล้ายหญิง เพราะร่างพรหมไม่มีเพศ เเต่เนื่องจากมีบาปเก่าติดมาด้วย จึงอาจมีบางช่วงชอบผู้ชายด้วยกัน เพราะเป็นเศษบาปกรรมในอดีตชาติ

วิธีลดกรรมหรือเเก้กรรม คือ ให้ตั้งอธิษฐานจิตชดใช้กรรม โดยขอให้เจ้ากรรมนายเวรลดทอนโทษด้วยการทำบุญไปให้ อาจเน้นการทำบุญ เช่น ช่วยเด็กกำพร้า ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้ที่ครอบครัวแตกแยก ฯลฯ
หากอยู่ในสภาวะที่การรักร่วมเพศเป็นไปไม่ได้ หรือมีทุกข์หนัก ให้อุทิศชีวิตโสดของตน เพื่อทำงานการกุศลประเภทต่างๆ จนหมดวาระกรรม ไม่ควรฝืนเเต่งงานกับผู้หญิงที่ตนไม่ได้มีจิตรักใคร่ตามเพศชายหญิง เพราะจะทำให้เกิดบาปกรรมพ่วงผูกพันกันต่อไปในชาติหน้า ควรครองตัวเป็นโสดและใช้เวลาว่างทำบุญเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อๆไป

ในกรณีที่มีคู่รักเป็นเพศเดียวกัน ที่สามารถอยู่ครองรักใคร่และเข้าใจกันได้ ก็ให้หมั่นเชิญชวนการทำบุญอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนให้มากๆ ควรหลีกเลี่ยง การตั้งใจ หรืออธิษฐานจิตให้เกิดมาเป็นเพศเช่นนี้ต่อๆไป แต่ควรขอให้คุณงามความดีที่ทำมา ให้เกิดมาเป็นเพศตามธรรมชาติตามำลังของกรรมในชาติต่อๆไป

19.มีคู่รักแต่ กลับไม่มีลูก

สาเหตุของกรรมมาจาก
ในอดีตชาติ เคยทำร้ายลูกของสัตว์อื่น หรือพรากลูกสัตว์มาจากพ่อแม่ของมัน อาจเคยข่มเหงรังแก หรือฆ่าลูกของคนอื่น แต่ถ้าในกรณีที่มีลูกช้า อาจยังไม่ทราบว่า เราเคยได้ฆ่าชีวิตลูกผู้อื่นหรือไม่ ในอดีตชาติ อาจเป็นเพียงบาปที่ไปพรากลูกผู้อื่นหรือกีดกันไม่ให้ลูกต้องพบกับพ่อแม่

วิธีลดกรรมหรือเเก้กรรม
ลดกรรมด้วยการถือศีลกินเจ 7 วัน ในทุกๆ เดือน และให้เน้นการทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์ต่างๆ ให้ไปซื้อสัตว์ที่กำลังจะโดนฆ่าเอามาปล่อยเสีย และทำบุญบริจาคทานที่มูลนิธิช่วยเหลือสัตว์ หรือมูลนิธิเด็กอ่อน เด็กกำพร้า เด็กถูกทอดทิ้ง เป็นต้น

หากต้องการเร่งบุญให้ถือศีล8 เป็นเพศพรหมจรรย์ และกินอาหารผักเป็นนิตย์ ละเว้นการตัดชีวิตสัตว์เพื่อนำมาทำเป็นอาหารเสีย หากในปัจจุบันชาติ ไม่สามารถมีลูกสืบสกุลได้แล้ว บุญจะหนุนนำไปอีกชาติหนึ่ง หากท่านยังมีอายุไม่มาก ให้แก้กรรมโดยทำบันทึกความดีขึ้นมา

20.ชีวิตคู่ไม่ราบรื่น ทะเลาะเบาะเเว้ง กันเป็นประจำ (อาจจะร้างรากันในที่สุด)

สาเหตุของกรรมมาจาก 2 กรณี
กรณีเเรก คือ ในอดีตชาติ เคยทำบุญร่วมกันโดยไม่เต็มใจ หรือโดยไม่รู้ตัว ซึ่งในกรณีนี้ ปกติเเล้ว จะอยู่ได้ไม่นานก็ต้องร้างรากันไป แต่ทั้งคู่คงเผลอทำบุญร่วมกันในบุญใหญ่ที่มีความบริสุทธิ์มากจริงๆ จึงทำให้อยู่ร่วมกันยาวนานได้ ข้อนี้ต้องระวัง ถ้าหมดบุญแล้ว จะต้องเลิกรากันตามอำนาจแห่งกรรม

คู่ชนิดนี้ ความสัมพันธ์จะไม่ราบรื่น ทะเลาะกันบ่อยครั้งจนเลิกรากันไป โบราณเรียก เนื้อคู่ ชนิดนี้ ว่า เนื้อคู่ข้าวตอก ดอกไม้ คือ ทั้งคู่เผลอเอาดอกไม้ไปถวายพระพร้อมกันแล้วเผลอเเตะตัวกัน ทำให้บุญตรงนั้นบันดาลให้เป็นคู่รักกันตามกำลังบุญ โดยมีระยะเวลา ตั้งเเต่ 1---30 ปี ก็ยังมี หลังจานั้นก็ต้องเลิกกัน

กรณีที่สอง คือ ในอดีตชาติ ก่อนๆ เป็นคู่เเท้ร่วมกันมา แต่ขาดความปรองดองต่อกัน ไม่ชอบร่วมมือกัน ชอบทำอะไรกันคนละทาง ซึ่งอาจเป็นเพราะขาดการอธิษฐานจิต หรือชอบทำบุญต่างเวลากัน

เนื้อคู่ชนิดนี้ ปัจจุบันชาติ อาจไม่เลิกรากัน แต่หากบุญค่อยๆ ขาดจากกัน จะไม่เป็นคู่กันอีกในชาติต่อๆไป

วิธีลดกรรมหรือเเก้กรรม
ในทั้งสองกรณี คือ ร่วมใจกันทำบุญร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ เช่น ตักบาตร ถวายสังฆทาน ร่วมเป็นเจ้าภาพงานเเต่งงาน ร่วมกันไถ่ชีวิตสัตว์ต่างๆ ฯลฯ ให้ทำร่วมกันเป็นประจำ สม่ำเสมอ หรือทุกวันได้ยิ่งดี โดยให้ตระหนักว่า หากเรากับคู่รักเป็นกรณี เเรก เเสดงว่า เผลอทำบุญร่วมกันน้อยมาก ต้องเพิ่มบุญให้มากๆ จะได้ผลักชะตากรรมที่ต้องร้างรากันให้ห่างออกไปให้มากที่สุด และให้หมั่นสวดมนต์ ถือศีล ทำสมาธิร่วมกัน
อย่าทำบุญใดๆ หรือถือศีลคนเดียว เพราะจะทำให้เกิดช่องว่างของบุญและบาปขึ้น เช่น เราดื่มสุรา แต่แฟนถือศีล5 บุญของเเฟนเราจะยิ่งผลักคนที่ถือศีล 5 อย่างเราให้ไกลจากเขาทุก ๆ ที พยายามสำรวมกาย วาจา ใจ ให้คิดดี พูดดี ทำดี ซึ่งให้เริ่มจากเราก่อน จะได้ไม่เป็นการสร้างบาป ต่อกัน และท้ายที่สุด คือ ให้พยายาม ทำดีกับคู่รักให้มากๆ ให้คิดเสียว่าหากบุยเนื้อคู่ขาดกันวันใด เราก็จะไม่เสียใจแล้ว เพราะทำดีกับเขาที่สุดเเล้ว

21. ชีวิตคู่ไม่ประสบความสำเร็จ ในชีวิต ร่วมกันทำอะไรก็ไม่เจริญ มีเเต่ทรงกับทรุด
สาเหตุของกรรมมาจาก ทั้งคู่เป็นคู่กรรม ร่วมกันมา คือร่วมทำทั้งบุญและบาปร่วมกัน อาจเป็นคู่ ที่ไม่ควรเป็นคู่กันด้วยซ้ำ แต่บุญบาปในอดีตชาติ ทำให้หันเห มาเป็นคู่ชีวิตกันที่มา http://www.trueplookpanya.com/true/ethic_detail.php?cms_id=15712

ข่าวการศึกษา